Metody Pracy

Psychoterapia to metoda leczenia, która pomaga zmienić myślenie i zachowanie człowieka.
W podejściu MetaSytemowym psychoterapia służy głównie zdrowiu psychicznemu
i fizycznemu, sprawia że człowiek jest zdolny kochać, być w szczęśliwym związku, pracować, bawić się, odnaleźć spełnienie i w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych.

W pracy psychoterapeutycznej dobieram metodę indywidualnie dopasowaną do pacjenta, który dzięki temu może odczuć znaczącą poprawę w jakości w relacjach z innymi oraz zwiększone zadowolenie z życia.

Pomagam pacjentom w rozwiązaniu ich wewnętrznego konfliktu, problemu z którym przyszli, lepszym poznaniu siebie i swoich mechanizmów działania.
Psychoterapeuta próbuje razem z pacjentem odnaleźć na nowo sens życia, jeżeli to zostało utracone.

Wszystkie informacje uzyskane od pacjenta psychoterapeuta ma obowiązek ich nie ujawniać.
Wyjątkiem jest współpraca z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatra), ale wtedy udostępnia tylko konieczne informacje niezbędne w procesie leczenia.
Podczas superwizji, która służy kontrolowaniu mojej pracy i profesjonalnej pomocy, pacjent ma zapewnioną anonimowość.